Du når oss på facebook och på

https://www.facebook.com/motesplats.simone.9/

 

Styrelsen:
styrelse@motesplatssimone.se

 

Telefon:

031-24 43 77

 

Adress:

Mötesplats Simone

Masthuggsterassen 4D

413 18 Göteborg