Tips!

Bild

 

Göteborg

 

Lesbisk Makt Hemsida http://lesbiskmakt.nu/

Facebook: https://www.facebook.com/LesbiskMakt/

Kvinnofolkhögskolanhttp://kvinnofolkhogskolan.se

ADA (Kvinno- och tjejjour)www.kvinnojouren-ada.nu/

GIA (Gays in Angered) http://www.facebook.com/pages/GIA-Gays-In-Angered/109658015858130

HBTQ-gruppen Ingen människa är illegal http://www.ingenillegal.org/hbtq-gruppen

Utopia (ideell förening som jobbar för ett kulturliv som tillhör, skapas och formas av alla) https://www.facebook.com/pages/Utopia/302740159740577

 

Malmö

 

Stockholm

Egalia (fritidshäng för HBTQ:isar under 20 år) http://www.egaliaung.se/

Roks – För alla kvinnor och tjejer http://www.roks.se/

RFSL Brottsofferjouren http://www.rfsl.se/brottsoffer/

RFSL Transformering http://www.transformering.se/

 

Strömstad

RFSL Ungdom Strömstad https://www.facebook.com/RFSL-Ungdom-Strömstad-945767658828513/?fref=ts